wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2022-09-20 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
2022-09-19 Konsultacje nad Programem współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi
2022-09-16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Eksplatacja złóż węgla kamiennego w Obszarze Górniczym "Puchaczów V" i Obszarze Górniczym "Stręczyn" w związku ze zmianą koncesji nr 5/2009 oraz 3/2014"
2022-09-16 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie zatrudni pracownika socjalnego na zastępstwo
2022-08-26 Komunikat Nr 1 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrowa
2022-08-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2022-08-04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn."Przebudowa drogi gminnej 105151L i 105152L w miejscowości Dąbrowa i Rogóźno Gminy Ludwin"
2022-07-29 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
2022-07-29 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
2022-07-29 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
Strona 1 of 91 (910 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567899091Następna