wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2020-12-21 Lucyna Czułnowska 62,44 zł Podatek rolny Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika-umorzenie Pokaż
2020-12-21 Lucyna Czułnowska 811,56 zł Podatek leśny Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika - umorzenie Pokaż
2020-09-01 Małgorzata Kondlewska 1 224,64 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy Opłata za wode iścieki-ważny interes podatnika Pokaż
2020-06-19 Jarosław Mendel 695,00 zł Podatek rolny Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika - umorzenie Pokaż
2020-06-19 Jarosław Mendel 55,00 zł Podatek leśny Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- umorzenie Pokaż
2020-05-12 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc CHłopska" w Ludwinie 8 836,00 zł Podatek od nieruchomości Inne
nie wymienione
Przedsiębiorcy Umorzenie- uwagi na ważny interes podatnika Pokaż
2020-05-08 Anna Jarzy Duda 2 213,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tytułu zakupu gruntu Pokaż
2020-04-14 Paweł Dziadko 1 513,94 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy Opłata za wodę i ścieki- ważny interes podatnika, Pokaż
2020-03-23 Robert Siegieda 3 596,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy z tyt. nabycia gruntów Pokaż
2020-03-23 Elżbieta Robert Siegieda 3 596,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tytułu scalenia gruntu Pokaż
2020-02-28 Joanna Andrzej Kłoda 1 740,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tytułu zakupu gruntu Pokaż
2020-02-21 Dariusz Cygan 666,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tytułu zakupu gruntu Pokaż
2020-02-21 Dorota Grzegorz Brzezińscy 701,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tytułu zakupu gruntu Pokaż
2020-02-04 Robert Elżbieta Siegieda 794,00 zł Podatek rolny Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Wazny interes podatnika - umorzenie Pokaż
2020-01-31 Dariusz Cygan 666,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy z tyt. nabycia gruntów Pokaż
2020-01-31 Andrzej Joanna Kłoda 1 740,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy z tyt. nabycia gruntów Pokaż