wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy
Nazwa skrócona: Wójt
Symbol: Wójt
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
1-szy Budynek UG

Ludwin 21-075
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy

Zastępca Wójta

Pełniący Funkcje Wójta

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia
  • Petycje
  • Umowy, porozumienia, partnerstwa
  • Zapytanie ofertowe
  • Sprawozdania

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-12
Data udostępnienia informacji 2003-12-12