wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: SKA
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
2-gi Budynek UG ( agronomówka)

Ludwin 21-075
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Kadra kierownicza:

Skarbnik

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Rejestry związane z działalnością kontrolną, opinie RIO

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-17
Data udostępnienia informacji 2005-03-17