wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
98/2022 2022-08-09 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny niruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
93/2022 2022-07-21 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na 2022 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
92/2022 2022-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2022 r., NIE Uchwalony obowiązujący
91/2022 2022-07-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
90/2022 2022-07-11 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na 2022 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
89/2022 2022-07-11 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
88/2022 2022-07-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
87/2022 2022-07-06 w sprawie udzielenia upoważnienia członkom Gminnej Komisji Rozwązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ludwin NIE Uchwalony obowiązujący
86/2022 2022-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/2022 NIE Uchwalony obowiązujący
85/2022 2022-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
84/2022 2022-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
83/2022 2022-06-28 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł II) na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
82/2022 2022-06-28 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
81/2022 2022-06-28 w sprawie przekazania informacji o zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
80/2022 2022-06-24 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na 2022 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia