wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVI/173/2021 2021-11-25 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ludwin na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI/172/2021 2021-11-25 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ludwin na rok 2022 NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI/171/2021 2021-11-25 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ludwin na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/162/2021 2021-07-01 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej NIE Uchwalony obowiązujący
XVIII/130/2020 2020-11-26 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego NIE Uchwalony obowiązujący
XVIII/129/2020 2020-11-26 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ludwin NIE Uchwalony obowiązujący
XVIII/128/2020 2020-11-26 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ludwin na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XVIII/127/2020 2020-11-26 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ludwin na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
XVIII/126/2020 2020-11-26 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ludwin na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/74/2019 2019-11-28 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/73/2019 2019-11-28 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ludwin na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/72/2019 2019-11-28 w sprawie obniżenia ceny skupa żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy ludwin na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/247/2018 2018-11-15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/246/2018 2018-11-15 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ludwin na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/245/2018 2018-11-15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ludwin na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia