wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Spiczyn

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Magdalena Chudziak Kierownik USC (USC)
Magdalena Chudziak Kierownik USC (USC)
Joanna Danuta Grabowska Skarbnik (Sk)
DOROTA Zofia SZCZĘSNA Wójt (W)
Katarzyna Wójcik-Kęcik Sekretarz (S)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Magdalena Chudziak Kierownik USC (USC)
Magdalena Chudziak Ewid.Lud., Dowody osob. i tajna kanc. (EL,TK)
Magdalena Chudziak Kierownik USC (USC)
Magdalena Chudziak Ewid.Lud., Dowody osob. i tajna kanc. (EL,TK)
Edyta Cichocka Księgowość budżetowa (Ksb)
Janusz Marek Fitzerman Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (R1,GK,OŚ)
Dariusz Fiuk Księgowość budżetowa (Ksb)
Renata Grabowska Zagosp.Przestrz, Geod. i Geol. (ZP.Gd,G1)
Joanna Danuta Grabowska Skarbnik (Sk)
Barbara Maria Grelak Obsługa organów Gminy,kadry i BIP (RG,Ka,BIP)
Grażyna Joanna Jóźwiak Podatki (WP)
Emilia Kowal Sekretariat,obsługa organizacyjna urzędu,sport,turystyka i ochrona danych osobowych (Or,DO)
Magalena Krzysiak Pomoc administracyjna (PA)
Magalena Krzysiak Rachunkowość podatkowa (RP)
Zdzisław Czesław Niedźwiadek Integ.eur.,rozw.gminy, ,handel i usługi (IE,Ro,HiU)
Krystyna Opolska Woźny (Wo)
Marzena Smolarz Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz rachunkowości podatkowej (WRP)
Roman Aleksander Stadnik Obronność. obrona cywilna, ochrona inf.niejaw. i ppoż. (Ob,OC,IN,Pp)
DOROTA Zofia SZCZĘSNA Wójt (W)
Mirosław Szymaniak Kontrola finansowa, wewnętrzna , gospodarka nieruchomościami (KF, KW, GN)
Stanisław Turzeniecki Księgowość budżetowa (Ksb)
Maciej Uszyński Inwest., drogi i budownictwo (In,Dr)
Roman Włodarczyk stanowisko pracy ds. egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (E)
Jarosław Wójcik Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (R1,GK,OŚ)
Katarzyna Wójcik-Kęcik Sekretarz (S)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Magdalena Chudziak Kierownik USC (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Magdalena Chudziak Ewid.Lud., Dowody osob. i tajna kanc. (EL,TK)Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dow.osob. i tajnej kancelarii
Magdalena Chudziak Kierownik USC (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Magdalena Chudziak Ewid.Lud., Dowody osob. i tajna kanc. (EL,TK)Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dow.osob. i tajnej kancelarii
Edyta Cichocka Księgowość budżetowa (Ksb)Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Janusz Marek Fitzerman Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (R1,GK,OŚ)Stanowisko pracy ds. rolnictwa,ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Dariusz Fiuk Księgowość budżetowa (Ksb)Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Renata Grabowska Zagosp.Przestrz, Geod. i Geol. (ZP.Gd,G1)Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji i geologii
Joanna Danuta Grabowska Skarbnik (Sk)Skarbnik Gminy
Barbara Maria Grelak Obsługa organów Gminy,kadry i BIP (RG,Ka,BIP)Stanowisko pracy ds. obsługi organów Gminy, kadr oraz BIP
Grażyna Joanna Jóźwiak Podatki (WP)Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
Emilia Kowal Sekretariat,obsługa organizacyjna urzędu,sport,turystyka i ochrona danych osobowych (Or,DO)Stanowisko pracy ds. sekretariatu, obsługi organizacyjnej Urzędu i archiwum
Magalena Krzysiak Pomoc administracyjna (PA) 
Magalena Krzysiak Rachunkowość podatkowa (RP)Stanowisko pracy ds. rachunkowości podatkowej
Zdzisław Czesław Niedźwiadek Integ.eur.,rozw.gminy, ,handel i usługi (IE,Ro,HiU)Stanowisko pracy ds. integr.europ.,rozwoju Gminy, handlu i usług
Krystyna Opolska Woźny (Wo)Stanowisko pracy ds. obsługi -woźny
Marzena Smolarz Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz rachunkowości podatkowej (WRP)Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz rachunkowości podatkowej
Roman Aleksander Stadnik Obronność. obrona cywilna, ochrona inf.niejaw. i ppoż. (Ob,OC,IN,Pp)Stanowisko pracy ds. obronności , obrony cywilnej, ochr.inf. i ppoż.
DOROTA Zofia SZCZĘSNA Wójt (W)Wójt Gminy
Mirosław Szymaniak Kontrola finansowa, wewnętrzna , gospodarka nieruchomościami (KF, KW, GN)Stanowisko pracy ds. kontr. finans. kontr. wewn. oraz gospodarki nieruchom.
Stanisław Turzeniecki Księgowość budżetowa (Ksb)Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Maciej Uszyński Inwest., drogi i budownictwo (In,Dr)Stanowisko pracy ds. inwestycji,utrzymania dróg oraz budownictwa
Roman Włodarczyk stanowisko pracy ds. egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (E)stanowisko ds. egzekucji
Jarosław Wójcik Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (R1,GK,OŚ)Stanowisko pracy ds. rolnictwa,ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Katarzyna Wójcik-Kęcik Sekretarz (S)Sekretarz Gminy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2014
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Monika TOMCZAK   2015-04-30
   Dorota Edwarda MATYJASZCZYK   2015-03-06
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Radny Miasta i Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002