wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Spiczyn

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

- Przedmiot działania i kompetencje
Wójt kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:
1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
2) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta działającego w zastępstwie Wójta w casie jego nieobecności w pracy,
3) rozstrzygnięcia podejmowane przez Skarbnika, w zakresie spraw mu powierzonych,
4) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez kierowników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych - w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw,
5) rozstrzygnięcia podejmowane przez pełnomocników Wójta ustanowionych do prowadzenia określonych spraw,
6) rozstrzygnięcia podejmowane, z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych tudzież innych podmiotów,w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień lub pełnomocnictw.

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) organizowanie pracy i kierowanie pracą Urzędu,
2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3)nadzór nad przygotowywaniem i przedkładaniem projektów uchwał i wniosków Radzie,
4) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania, a także nadzór nad jego realizacją,
5) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, w tym między innymi w zgromadzeniach związkowych i porozumieniach komunalnych,
6) wydawanie decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) przedkładanie, odpowiednio - wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał podejmowanych przez Radę,
8) udzielanie odpowiedzi na interpretacje radnych,
9) bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych,
10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
11) wy- Przedmiot działania i kompetencje
Wójt kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:
1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
2) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta działającego w zastępstwie Wójta w casie jego nieobecności w pracy,
3) rozstrzygnięcia podejmowane przez Skarbnika, w zakresie spraw mu powierzonych,
4) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez kierowników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych - w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw,
5) rozstrzygnięcia podejmowane przez pełnomocników Wójta ustanowionych do prowadzenia określonych spraw,
6) rozstrzygnięcia podejmowane, z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych tudzież innych podmiotów,w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień lub pełnomocnictw.

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) organizowanie pracy i kierowanie pracą Urzędu,
2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3)nadzór nad przygotowywaniem i przedkładaniem projektów uchwał i wniosków Radzie,
4) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania, a także nadzór nad jego realizacją,
5) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, w tym między innymi w zgromadzeniach związkowych i porozumieniach komunalnych,
6) wydawanie decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) przedkładanie, odpowiednio - wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał podejmowanych przez Radę,
8) udzielanie odpowiedzi na interpretacje radnych,
9) bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych,
10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
11) wy- Przedmiot działania i kompetencje
Wójt kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:
1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
2) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta działającego w zastępstwie Wójta w casie jego nieobecności w pracy,
3) rozstrzygnięcia podejmowane przez Skarbnika, w zakresie spraw mu powierzonych,
4) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez kierowników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych - w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw,
5) rozstrzygnięcia podejmowane przez pełnomocników Wójta ustanowionych do prowadzenia określonych spraw,
6) rozstrzygnięcia podejmowane, z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych tudzież innych podmiotów,w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień lub pełnomocnictw.

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) organizowanie pracy i kierowanie pracą Urzędu,
2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3)nadzór nad przygotowywaniem i przedkładaniem projektów uchwał i wniosków Radzie,
4) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania, a także nadzór nad jego realizacją,
5) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, w tym między innymi w zgromadzeniach związkowych i porozumieniach komunalnych,
6) wydawanie decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) przedkładanie, odpowiednio - wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał podejmowanych przez Radę,
8) udzielanie odpowiedzi na interpretacje radnych,
9) bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych,
10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
11) wy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Grelak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Barbara Grelak
Data wytworzenia informacji 2003-11-19
Data udostępnienia informacji 2003-11-19