wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje o Uchwale numer: XLIX/322/21

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.
Numer: XLIX/322/21
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2021-12-10
Data wejścia w życie: 2021-12-10
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [3,71 MB], data ogłoszenia pliku: 2021-12-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-12-15
Data udostępnienia informacji 2021-12-15