wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje o Uchwale numer: LV/365/22

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała LV/365/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn zmienionej Uchwałą Nr XV/92/19 z dnia 4 października 2019 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała LV/365/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn zmienionej Uchwałą Nr XV/92/19 z dnia 4 października 2019 r.
Numer: LV/365/22
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2022-06-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [462,81 KB], data ogłoszenia pliku: 2022-06-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2022-06-08
Data udostępnienia informacji 2022-06-08