wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Oświaty
Nazwa skrócona: Wydział Oświaty
Symbol: EO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Piłsudskiego
Działoszyn 98-355
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wydział Oświaty
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Przygotowywanie projektu budżetu gminy w zakresie oświaty.
2.Prowadzenie ewidencji księgowej jednostek oświatowych.
3.Bieżące wykonywanie budżetu w zakresie oświaty.
4.Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oświaty oraz zmian w tym zakresie.
5.Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.
6.Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw (jednostkowych i zbiorczych).
7.Rozliczenie z PFRON.
8.Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz bankiem sprawującym obsługę bankową oświaty.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału Oświaty

Główny Księgowy Wydziału Oświaty

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Wydział Oświaty

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-03-17
Data udostępnienia informacji 2009-03-17