wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2022-11-252022-12-09Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 2233, 2109 (obręb Kapituła Sęsów) położonych w gminie Działoszyn.
2022-11-242022-12-16Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 397, 398, 399, 400, 418, 419 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
2022-07-042022-12-31Plan postępowań na rok 2022 - aktualizacja lipiec 2022
2022-04-292033-04-30Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2021
2022-04-012022-12-31Plan postępowań na rok 2022 - aktualizacja kwiecień
2022-01-252022-12-31Plan postępowań na rok 2022
2022-01-19 Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i Gminy Działoszyn
2022-01-142022-12-31Zarzadzenie w sprawie zatwierdzenia wniosków organizacji sportowych o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w 2022 roku
2021-07-212024-07-21Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie MiG Działoszyn
2021-04-222041-05-01Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2020
Strona 1 of 12 (116 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567101112Następna