wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Symbol stanowiska: OSO.VII
Nazwa stanowiska: Starszy Informatyk

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1.Współpraca z Sekretarzem Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie zapewnienia sprawnej organizacji oraz funkcjonowania Urzędu.
2.Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - biurowym dla pracowników Urzędu.
3.Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i środkami czystości.
4.Podstawowa konserwacja oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Urzędu, t.j.:
a) kserokopiarek
b) faksu
c) drukarki etykiet
5.Prowadzenie spraw związanych z telefonami komórkowymi dla pracowników Urzędu oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
a)ustalanie odpowiedniego abonamentu,
b)opis faktur,
c)wymiana oraz duplikaty kart SIM.
6.Prowadzenie spraw związanych ze sprawną obsługą telekomunikacyjną, w tym:
a)współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konfigurację centrali telefonicznej,
b)zgłaszanie awarii linii telefonicznych dotyczących budynku Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn,
c)zapewnienie wystarczającej ilości aparatów telefonicznych (zakup oraz zgłaszanie reklamacji),
d)zakup urządzeń faksujących,
e)konfiguracja przystawki telefonicznej do telefonów systemowych,
f)ustalenie odpowiednich abonamentów,
g)opis faktur.
7.Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych.
8.Obsługa zestawu do transkrypcji i rejestracji dźwięku.
9.Obsługa wyborów pod względem informatycznym.
10.Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.
11.Promocja Gminy poprzez:
a)wykonywanie zdjęć gminy oraz zdjęć okolicznościowych,
b)współpraca z zawodowymi fotografami w zakresie wykonania zdjęć dla Miasta i Gminy Działoszyn,
c)dostosowanie materiałów dostarczonych przez pracowników Urzędu celem zamieszczenia na serwisie informacyjnym Miasta i Gminy Działoszyn.
12.Obsługa informatyczna Urzędu, w tym:
a)nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
b)zapewnienie aktualnych wersji programów antywirusowych oraz administracja konsolą zarządzającą programu antywirusowego,
c)zapewnienie aktualnych wersji firewall-i oraz ich k1.Współpraca z Sekretarzem Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie zapewnienia sprawnej organizacji oraz funkcjonowania Urzędu.
2.Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - biurowym dla pracowników Urzędu.
3.Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i środkami czystości.
4.Podstawowa konserwacja oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Urzędu, t.j.:
a) kserokopiarek
b) faksu
c) drukarki etykiet
5.Prowadzenie spraw związanych z telefonami komórkowymi dla pracowników Urzędu oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
a)ustalanie odpowiedniego abonamentu,
b)opis faktur,
c)wymiana oraz duplikaty kart SIM.
6.Prowadzenie spraw związanych ze sprawną obsługą telekomunikacyjną, w tym:
a)współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konfigurację centrali telefonicznej,
b)zgłaszanie awarii linii telefonicznych dotyczących budynku Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn,
c)zapewnienie wystarczającej ilości aparatów telefonicznych (zakup oraz zgłaszanie reklamacji),
d)zakup urządzeń faksujących,
e)konfiguracja przystawki telefonicznej do telefonów systemowych,
f)ustalenie odpowiednich abonamentów,
g)opis faktur.
7.Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych.
8.Obsługa zestawu do transkrypcji i rejestracji dźwięku.
9.Obsługa wyborów pod względem informatycznym.
10.Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.
11.Promocja Gminy poprzez:
a)wykonywanie zdjęć gminy oraz zdjęć okolicznościowych,
b)współpraca z zawodowymi fotografami w zakresie wykonania zdjęć dla Miasta i Gminy Działoszyn,
c)dostosowanie materiałów dostarczonych przez pracowników Urzędu celem zamieszczenia na serwisie informacyjnym Miasta i Gminy Działoszyn.
12.Obsługa informatyczna Urzędu, w tym:
a)nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
b)zapewnienie aktualnych wersji programów antywirusowych oraz administracja konsolą zarządzającą programu antywirusowego,
c)zapewnienie aktualnych wersji firewall-i oraz ich k1.Współpraca z Sekretarzem Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie zapewnienia sprawnej organizacji oraz funkcjonowania Urzędu.
2.Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - biurowym dla pracowników Urzędu.
3.Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i środkami czystości.
4.Podstawowa konserwacja oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Urzędu, t.j.:
a) kserokopiarek
b) faksu
c) drukarki etykiet
5.Prowadzenie spraw związanych z telefonami komórkowymi dla pracowników Urzędu oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
a)ustalanie odpowiedniego abonamentu,
b)opis faktur,
c)wymiana oraz duplikaty kart SIM.
6.Prowadzenie spraw związanych ze sprawną obsługą telekomunikacyjną, w tym:
a)współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konfigurację centrali telefonicznej,
b)zgłaszanie awarii linii telefonicznych dotyczących budynku Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn,
c)zapewnienie wystarczającej ilości aparatów telefonicznych (zakup oraz zgłaszanie reklamacji),
d)zakup urządzeń faksujących,
e)konfiguracja przystawki telefonicznej do telefonów systemowych,
f)ustalenie odpowiednich abonamentów,
g)opis faktur.
7.Pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych.
8.Obsługa zestawu do transkrypcji i rejestracji dźwięku.
9.Obsługa wyborów pod względem informatycznym.
10.Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.
11.Promocja Gminy poprzez:
a)wykonywanie zdjęć gminy oraz zdjęć okolicznościowych,
b)współpraca z zawodowymi fotografami w zakresie wykonania zdjęć dla Miasta i Gminy Działoszyn,
c)dostosowanie materiałów dostarczonych przez pracowników Urzędu celem zamieszczenia na serwisie informacyjnym Miasta i Gminy Działoszyn.
12.Obsługa informatyczna Urzędu, w tym:
a)nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
b)zapewnienie aktualnych wersji programów antywirusowych oraz administracja konsolą zarządzającą programu antywirusowego,
c)zapewnienie aktualnych wersji firewall-i oraz ich k

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-03-24
Data udostępnienia informacji 2009-03-24