wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Symbol stanowiska: OP II'
Nazwa stanowiska: inspektor ds. organizacyjno-prawnych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Obsługa organizacyjna i biurowa Rady Miejskiej i jej organów, a w szczególności:
1)współdziałanie ze stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej, posiedzenia komisji oraz inne spotkania, narady robocze organizowane w ramach działalności Rady Miejskiej,
2)przygotowanie zawiadomień dla radnych o terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej wraz z innymi materiałami i informacjami oraz zaproszeń na sesję Rady Miejskiej dla osób zaproszonych na sesję,
3)obsługa techniczno - biurowa sesji Rady Miejskiej Działoszyn (protokołowanie i pomoc techniczna Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej),
4)przekazywanie w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i Sekretarzem Miasta i Gminy do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom podjętych przez Rady Miejskiej uchwał, wniosków, interpelacji radnych.
5)prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady Miejskiej, interpelacji radnych, protokoły z sesji, ewidencja uchwał Rady Miejskiej, sprawozdania i analizy,
6)opracowywanie projektów zbiorczych informacji o załatwieniu wniosków i interpelacji radnych,
7)przygotowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej projektów planów pracy Rady Miejskiej w oparciu o propozycje Burmistrza Miasta i Gminy oraz wnioski Komisji Rady,
8)współudział w przygotowywaniu sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej przekładanych na sesję,
2.Obsługa organizacyjno - biurowa Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów i Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
3.Organizacja i funkcjonowanie Urzędu z wyłączeniem spraw kadrowych.
4.Prowadzenie spraw związanych z współdziałaniem organów gminy z organami powiatu i sąsiednich gmin.
5.Prowadzenie ewidencji uchwał organów gminy oraz wykazu obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
6.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
7.Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i referendów.
8.Prowadzenie b1. Obsługa organizacyjna i biurowa Rady Miejskiej i jej organów, a w szczególności:
1)współdziałanie ze stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej, posiedzenia komisji oraz inne spotkania, narady robocze organizowane w ramach działalności Rady Miejskiej,
2)przygotowanie zawiadomień dla radnych o terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej wraz z innymi materiałami i informacjami oraz zaproszeń na sesję Rady Miejskiej dla osób zaproszonych na sesję,
3)obsługa techniczno - biurowa sesji Rady Miejskiej Działoszyn (protokołowanie i pomoc techniczna Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej),
4)przekazywanie w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i Sekretarzem Miasta i Gminy do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom podjętych przez Rady Miejskiej uchwał, wniosków, interpelacji radnych.
5)prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady Miejskiej, interpelacji radnych, protokoły z sesji, ewidencja uchwał Rady Miejskiej, sprawozdania i analizy,
6)opracowywanie projektów zbiorczych informacji o załatwieniu wniosków i interpelacji radnych,
7)przygotowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej projektów planów pracy Rady Miejskiej w oparciu o propozycje Burmistrza Miasta i Gminy oraz wnioski Komisji Rady,
8)współudział w przygotowywaniu sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej przekładanych na sesję,
2.Obsługa organizacyjno - biurowa Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów i Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
3.Organizacja i funkcjonowanie Urzędu z wyłączeniem spraw kadrowych.
4.Prowadzenie spraw związanych z współdziałaniem organów gminy z organami powiatu i sąsiednich gmin.
5.Prowadzenie ewidencji uchwał organów gminy oraz wykazu obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
6.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
7.Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i referendów.
8.Prowadzenie b1. Obsługa organizacyjna i biurowa Rady Miejskiej i jej organów, a w szczególności:
1)współdziałanie ze stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej, posiedzenia komisji oraz inne spotkania, narady robocze organizowane w ramach działalności Rady Miejskiej,
2)przygotowanie zawiadomień dla radnych o terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej wraz z innymi materiałami i informacjami oraz zaproszeń na sesję Rady Miejskiej dla osób zaproszonych na sesję,
3)obsługa techniczno - biurowa sesji Rady Miejskiej Działoszyn (protokołowanie i pomoc techniczna Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej),
4)przekazywanie w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i Sekretarzem Miasta i Gminy do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom podjętych przez Rady Miejskiej uchwał, wniosków, interpelacji radnych.
5)prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady Miejskiej, interpelacji radnych, protokoły z sesji, ewidencja uchwał Rady Miejskiej, sprawozdania i analizy,
6)opracowywanie projektów zbiorczych informacji o załatwieniu wniosków i interpelacji radnych,
7)przygotowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej projektów planów pracy Rady Miejskiej w oparciu o propozycje Burmistrza Miasta i Gminy oraz wnioski Komisji Rady,
8)współudział w przygotowywaniu sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej przekładanych na sesję,
2.Obsługa organizacyjno - biurowa Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów i Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
3.Organizacja i funkcjonowanie Urzędu z wyłączeniem spraw kadrowych.
4.Prowadzenie spraw związanych z współdziałaniem organów gminy z organami powiatu i sąsiednich gmin.
5.Prowadzenie ewidencji uchwał organów gminy oraz wykazu obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
6.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
7.Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i referendów.
8.Prowadzenie b

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jolanta Łudczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jolanta Łudczak
Data wytworzenia informacji 2006-02-03
Data udostępnienia informacji 2006-02-03