wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Symbol stanowiska: GPI.V'
Nazwa stanowiska: inspektor ds. drogownictwa i główny specjalista ds. bhp

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Koordynowanie i nadzorowanie całokształtu zadań bhp w:
- szkołach podstawowych,
- gimnazjach,
- przedszkolach publicznych,
- Urzędzie MiG,
- MG Domu Kultury,
- strażach.
2. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy okresowych analiz stanu bhp oraz propozycji działań profilaktycznych w ww. placówkach.
3. Dokonywanie w ramach nadzoru kontroli stanu bhp oraz przygotowywanie stosownych zaleceń.
4. Organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp.
5. Organizowanie przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych (w tym prowadzenie stosownych rejestrów).
7. Przestrzeganie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
8. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia.
9. Przestrzeganie zadań i obowiązków z zakresu bhp wynikających z Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.
10. Organizowanie akcji odśnieżania dróg i dojazdów do stacji kolejowych, przystanków autobusowych, obiektów użyteczności publicznej. Współpraca w tym zakresie z zakładami oraz Rejonem Dróg Publicznych w Wieluniu.
11. Przygotowanie projektu decyzji na umieszczanie w pasie drogowym dróg gminnych wszelakiego rodzaju urządzeń, a nie związanych z gospodarką drogową oraz orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego w razie jego naruszenia.
12. Występowanie z wnioskami w sprawie ustalania sieci przystanków autobusowych i rozkładu jazdy autobusów.
13. Nadzór nad sadzeniem i utrzymywaniem zadrzewień w pasie dróg lokalnych.
14. Przygotowanie projektów i wniosków w zakresie ograniczenia ruchu.
15. Bieżące aktualizowanie organizacji ruchu drogowego w mieście, wymiana i konserwacja znaków drogowych i sygnalizacji.
16. Prowadzenie ewidencji znaków drogowych na terenie miasta i gminy.
Prowadzenie ewidencji mostów na terenie gminy - przygotowanie wniosków w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów mostowych.
17. Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego oznakowania pionowego i 1. Koordynowanie i nadzorowanie całokształtu zadań bhp w:
- szkołach podstawowych,
- gimnazjach,
- przedszkolach publicznych,
- Urzędzie MiG,
- MG Domu Kultury,
- strażach.
2. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy okresowych analiz stanu bhp oraz propozycji działań profilaktycznych w ww. placówkach.
3. Dokonywanie w ramach nadzoru kontroli stanu bhp oraz przygotowywanie stosownych zaleceń.
4. Organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp.
5. Organizowanie przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych (w tym prowadzenie stosownych rejestrów).
7. Przestrzeganie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
8. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia.
9. Przestrzeganie zadań i obowiązków z zakresu bhp wynikających z Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.
10. Organizowanie akcji odśnieżania dróg i dojazdów do stacji kolejowych, przystanków autobusowych, obiektów użyteczności publicznej. Współpraca w tym zakresie z zakładami oraz Rejonem Dróg Publicznych w Wieluniu.
11. Przygotowanie projektu decyzji na umieszczanie w pasie drogowym dróg gminnych wszelakiego rodzaju urządzeń, a nie związanych z gospodarką drogową oraz orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego w razie jego naruszenia.
12. Występowanie z wnioskami w sprawie ustalania sieci przystanków autobusowych i rozkładu jazdy autobusów.
13. Nadzór nad sadzeniem i utrzymywaniem zadrzewień w pasie dróg lokalnych.
14. Przygotowanie projektów i wniosków w zakresie ograniczenia ruchu.
15. Bieżące aktualizowanie organizacji ruchu drogowego w mieście, wymiana i konserwacja znaków drogowych i sygnalizacji.
16. Prowadzenie ewidencji znaków drogowych na terenie miasta i gminy.
Prowadzenie ewidencji mostów na terenie gminy - przygotowanie wniosków w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów mostowych.
17. Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego oznakowania pionowego i 1. Koordynowanie i nadzorowanie całokształtu zadań bhp w:
- szkołach podstawowych,
- gimnazjach,
- przedszkolach publicznych,
- Urzędzie MiG,
- MG Domu Kultury,
- strażach.
2. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy okresowych analiz stanu bhp oraz propozycji działań profilaktycznych w ww. placówkach.
3. Dokonywanie w ramach nadzoru kontroli stanu bhp oraz przygotowywanie stosownych zaleceń.
4. Organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp.
5. Organizowanie przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych (w tym prowadzenie stosownych rejestrów).
7. Przestrzeganie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
8. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia.
9. Przestrzeganie zadań i obowiązków z zakresu bhp wynikających z Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.
10. Organizowanie akcji odśnieżania dróg i dojazdów do stacji kolejowych, przystanków autobusowych, obiektów użyteczności publicznej. Współpraca w tym zakresie z zakładami oraz Rejonem Dróg Publicznych w Wieluniu.
11. Przygotowanie projektu decyzji na umieszczanie w pasie drogowym dróg gminnych wszelakiego rodzaju urządzeń, a nie związanych z gospodarką drogową oraz orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego w razie jego naruszenia.
12. Występowanie z wnioskami w sprawie ustalania sieci przystanków autobusowych i rozkładu jazdy autobusów.
13. Nadzór nad sadzeniem i utrzymywaniem zadrzewień w pasie dróg lokalnych.
14. Przygotowanie projektów i wniosków w zakresie ograniczenia ruchu.
15. Bieżące aktualizowanie organizacji ruchu drogowego w mieście, wymiana i konserwacja znaków drogowych i sygnalizacji.
16. Prowadzenie ewidencji znaków drogowych na terenie miasta i gminy.
Prowadzenie ewidencji mostów na terenie gminy - przygotowanie wniosków w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów mostowych.
17. Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego oznakowania pionowego i

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jolanta Łudczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jolanta Łudczak
Data wytworzenia informacji 2006-02-04
Data udostępnienia informacji 2006-02-04