wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II

Więcej o nas

Szkoła rozpoczęła działalność edukacyjno -wychowawczą w roku szkolnym 1993/1994. Systematycznie rozbudowywana baza lokalowa umożliwiła zapewnienie właściwych warunków nauki i rozwijania zainteresowań uczniów.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym oraz gabinetem gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci objęte są opieką stomatologiczną i pielęgniarską.
Każdy uczeń szkoły może korzystać z posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej. Jako pierwsza szkoła w Łęcznej otworzyliśmy się na potrzeby środowiska poprzez utworzenie oddziałów integracyjnych.

1.Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej szkole w roku szkolnym 1997/98. Obecnie funkcjonuje siedem klas. Ogromną rolę w utworzeniu ówczesnej klasy pierwszej odegrali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nabór niepełnosprawnych rówieśników w pierwszym roku był dość trudny, gdyż większość rodziców nie była przekonana, że nauka w klasie integracyjnej korzystnie wpłynie na rozwój wszystkich dzieci.

2.Z roku na rok sytuacja zmienia się. Rodzice dostrzegają, że korzyści wynikające ze współpracy są obopólne. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólny pobyt w klasie integracyjnej tworzą spójną, akceptującą się społeczność, z której szczególne korzyści czerpią uczniowie w pełni sprawni, osiągający wysoki poziom rozumienia norm społecznych, prezentujący postawy pełnej akceptacji i empatii wobec niepełnosprawnych kolegów. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami nie tylko z rejonu naszej szkoły. Staramy się, by każde dziecko znalazło swe miejsce w klasie i w szkole. Oddziały integracyjne pracują w oparciu o program sześcioletniej szkoły masowej, modyfikowany w zależności od możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na zajęciach stosujemy urozmaicone metody pracy, np. W. Sherborna "Dobrego startu", M. Bogdanowicz kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, terapii muzyką i ruchem Stadnickiej, 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny. W pracySzkoła rozpoczęła działalność edukacyjno -wychowawczą w roku szkolnym 1993/1994. Systematycznie rozbudowywana baza lokalowa umożliwiła zapewnienie właściwych warunków nauki i rozwijania zainteresowań uczniów.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym oraz gabinetem gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci objęte są opieką stomatologiczną i pielęgniarską.
Każdy uczeń szkoły może korzystać z posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej. Jako pierwsza szkoła w Łęcznej otworzyliśmy się na potrzeby środowiska poprzez utworzenie oddziałów integracyjnych.

1.Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej szkole w roku szkolnym 1997/98. Obecnie funkcjonuje siedem klas. Ogromną rolę w utworzeniu ówczesnej klasy pierwszej odegrali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nabór niepełnosprawnych rówieśników w pierwszym roku był dość trudny, gdyż większość rodziców nie była przekonana, że nauka w klasie integracyjnej korzystnie wpłynie na rozwój wszystkich dzieci.

2.Z roku na rok sytuacja zmienia się. Rodzice dostrzegają, że korzyści wynikające ze współpracy są obopólne. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólny pobyt w klasie integracyjnej tworzą spójną, akceptującą się społeczność, z której szczególne korzyści czerpią uczniowie w pełni sprawni, osiągający wysoki poziom rozumienia norm społecznych, prezentujący postawy pełnej akceptacji i empatii wobec niepełnosprawnych kolegów. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami nie tylko z rejonu naszej szkoły. Staramy się, by każde dziecko znalazło swe miejsce w klasie i w szkole. Oddziały integracyjne pracują w oparciu o program sześcioletniej szkoły masowej, modyfikowany w zależności od możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na zajęciach stosujemy urozmaicone metody pracy, np. W. Sherborna "Dobrego startu", M. Bogdanowicz kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, terapii muzyką i ruchem Stadnickiej, 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny. W pracySzkoła rozpoczęła działalność edukacyjno -wychowawczą w roku szkolnym 1993/1994. Systematycznie rozbudowywana baza lokalowa umożliwiła zapewnienie właściwych warunków nauki i rozwijania zainteresowań uczniów.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym oraz gabinetem gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci objęte są opieką stomatologiczną i pielęgniarską.
Każdy uczeń szkoły może korzystać z posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej. Jako pierwsza szkoła w Łęcznej otworzyliśmy się na potrzeby środowiska poprzez utworzenie oddziałów integracyjnych.

1.Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej szkole w roku szkolnym 1997/98. Obecnie funkcjonuje siedem klas. Ogromną rolę w utworzeniu ówczesnej klasy pierwszej odegrali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nabór niepełnosprawnych rówieśników w pierwszym roku był dość trudny, gdyż większość rodziców nie była przekonana, że nauka w klasie integracyjnej korzystnie wpłynie na rozwój wszystkich dzieci.

2.Z roku na rok sytuacja zmienia się. Rodzice dostrzegają, że korzyści wynikające ze współpracy są obopólne. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólny pobyt w klasie integracyjnej tworzą spójną, akceptującą się społeczność, z której szczególne korzyści czerpią uczniowie w pełni sprawni, osiągający wysoki poziom rozumienia norm społecznych, prezentujący postawy pełnej akceptacji i empatii wobec niepełnosprawnych kolegów. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami nie tylko z rejonu naszej szkoły. Staramy się, by każde dziecko znalazło swe miejsce w klasie i w szkole. Oddziały integracyjne pracują w oparciu o program sześcioletniej szkoły masowej, modyfikowany w zależności od możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na zajęciach stosujemy urozmaicone metody pracy, np. W. Sherborna "Dobrego startu", M. Bogdanowicz kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, terapii muzyką i ruchem Stadnickiej, 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny. W pracySzkoła rozpoczęła działalność edukacyjno -wychowawczą w roku szkolnym 1993/1994. Systematycznie rozbudowywana baza lokalowa umożliwiła zapewnienie właściwych warunków nauki i rozwijania zainteresowań uczniów.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym oraz gabinetem gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia z uczniami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci objęte są opieką stomatologiczną i pielęgniarską.
Każdy uczeń szkoły może korzystać z posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej. Jako pierwsza szkoła w Łęcznej otworzyliśmy się na potrzeby środowiska poprzez utworzenie oddziałów integracyjnych.

1.Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej szkole w roku szkolnym 1997/98. Obecnie funkcjonuje siedem klas. Ogromną rolę w utworzeniu ówczesnej klasy pierwszej odegrali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nabór niepełnosprawnych rówieśników w pierwszym roku był dość trudny, gdyż większość rodziców nie była przekonana, że nauka w klasie integracyjnej korzystnie wpłynie na rozwój wszystkich dzieci.

2.Z roku na rok sytuacja zmienia się. Rodzice dostrzegają, że korzyści wynikające ze współpracy są obopólne. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólny pobyt w klasie integracyjnej tworzą spójną, akceptującą się społeczność, z której szczególne korzyści czerpią uczniowie w pełni sprawni, osiągający wysoki poziom rozumienia norm społecznych, prezentujący postawy pełnej akceptacji i empatii wobec niepełnosprawnych kolegów. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami nie tylko z rejonu naszej szkoły. Staramy się, by każde dziecko znalazło swe miejsce w klasie i w szkole. Oddziały integracyjne pracują w oparciu o program sześcioletniej szkoły masowej, modyfikowany w zależności od możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na zajęciach stosujemy urozmaicone metody pracy, np. W. Sherborna "Dobrego startu", M. Bogdanowicz kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, terapii muzyką i ruchem Stadnickiej, 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny. W pracy