wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II

Godziny otwarcia

Szkoła realizuje swoje zadania w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy, tj. od poniedziałku do piątku.
•Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone są według tygodniowego rozkładu zajęć i rozpoczynają się o godzinie 7,30, a trwają do godziny 15,30.
•Zajęcia wychowawczo -opiekuńcze w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach 7,00 - 16,00.
•Biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie od 7,30 do 15,30.
•Uczniowie korzystają z obiadów wydawanych w godzinach 11,15 - 14,00.
•Administracja szkolna pracuje w godzinach 7,30 - 15,30.
•Pracownicy obsługi pracują w systemie dwuzmianowym od 7,00 do 13,00 i od 13,00 do 21,00.
•Zajęcia prowadzone w ramach Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans prowadzone są w poniedziałki i czwartki w godzinach 16,00 - 17,30.
•Grupa wsparcia dla rodziców dwa razy w miesiącu w godzinach 16,00 - 17,30.