wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Adres jednostki: 21-010 Łęczna, Szkolna 53
Kod terytorialny GUS: 0610034
NIP: 5050125309
REGON: 430396427
Numer rachunku bankowego: 68102032060000840201163534
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Artur Radko
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Artur Radko
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji: 2017-05-05

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Artur Radko
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2002-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2014-09-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Kurator Oświaty w Lublinie
Akt tworzący: Decyzja Kuratora Oświaty w Lublinie Nr WP-0-014-8-ED/93
Liczba zatrudnionych: 164
Średnie wynagrodzenie: 1734,16 zł
Przedmiot działania i kompetencje: PKD - 7414A, EKD - 7414Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Radko
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Artur Radko
Data wytworzenia informacji 2017-05-05, 2014-09-01, 2003-12-05
Data udostępnienia informacji 2017-05-05, 2014-09-01, 2003-12-05