wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Administracja i Obsługa Szkoły

OBSŁUG  ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZĄ SZKOŁY PROWADZĄ:

• SEKRETARIAT SZKOŁY:
  tel. (81)752 00 26, fax: (81)752 02 05

Sprawy załatwiane:
- wydawanie legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, duplikatów, odpisów świadectw i zaświadczeń dla rodziców uczniów
- zakupy druków i materiałów biurowych
- obsługa biurowa uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów
- zapisy dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
- prowadzenie dokumentacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Czas pracy: poniedziałek-piątek godz.7:00-15:30

• KIEROWNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ
  tel. (81)752 00 26 w.13
Sprawy załatwiane:
- gospodarka sprzętem i urządzeniami
- organizacja pracy kuchni i stołówki
- organizacja remontów obiektów szkolnych i urządzeń technicznych
- dostawa energii, wody, ciepła i gazu
- zapewnienie sprawności technicznej instalacji i urządzeń
- organizacja i zabezpieczenie techniczne i technologiczne pływalni i sali gimnastycznej
- organizacja pracy konserwatorów dozorców
Czas pracy: poniedziałek-piątek godz.7:00-15:00

• INTENDENT-MAGAZYNIER
tel. (81)752 00 26 w.18
Zadania wykonywane:
- organizacja zaopatrzenia kuchni i stołówki szkolnej w produkty spożywcze, mięso, ziemniaki itp.
- zaopatrzenie szkoły w środki czystości, materiały, środki bhp itp.
- sprzedaż kart obiadowych dla uczniów, nauczycieli
- rozliczenia obiadów bezpłatnych uczniów
- opracowywanie jadłospisów
- prowadzenie rozliczeń sprzedanych obiadów i wydanych środków czystości i bhp
Czas pracy: poniedziałek-piątek godz.7:00-15:00

• RATOWNICY PŁYWALNI SZKOLNEJ
- utrzymanie prawidłowych parametrów wody w pływalni szkolnej
- przyjmowanie wpłat za wstęp na pływalnię szkolną
- rozliczenie wpłat kasy fiskalnej u kierownika
- dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń pływalni i bezpieczeństwo korzystających z pływalni