wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko:
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe:
Komórka organizacyjna:
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: {brak danych}
Adres: Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 21-010 Ciechanki Łęczyńskie Ciechanki Łęczyńskie 13 081 752-09-73