wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich

Dni i godziny pracy jednostki:

Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich -

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Szkoły