wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 1

Więcej o nas

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej realizuje ideę podmiotowości, nastawionej na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Opiera się na aktywności wychowanków rozwijając mocne strony każdego z nich. Kształtuje w dziecku szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.

Walorem działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola jest pełna otwartość w kontaktach nauczyciele-rodzice. Jest to bardzo ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie ma współpraca rodziców z przedszkolem. Tak naprawdę to nie tylko dziecko, ale cała rodzina chodzi do przedszkola. Dlatego staramy się pracować nie tylko dla dziecka ale i dla całej rodziny. W tym celu zostały zorganizowane kąciki dla rodziców, w których można znaleźć informacje z życia przedszkola. Aby zaprezentować prace plastyczne dzieci powstała przedszkolna galeria. Inna formą współpracy z rodzicami jest formuła "otwartego przedszkola". Polega ona na tym, że rodzice mogą przyjść do przedszkola o każdej porze, alby zobaczyć co dziecko robi na zajęciach, a także porozmawiać z nauczycielką.

W naszym przedszkolu przez cały rok odbywają się uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości.

W trosce o dobro naszych pociech organizujemy spotkania rodziców z ludźmi, którzy mogą wyjść naprzeciw problemom wychowawczym - psychologiem, logopedą. Wychowankowie Przedszkola Publicznego Nr 1 zdobywają czołowe miejsca w konkursach i przeglądach organizowanych na terenie miasta, gminy i powiatu.

Przedszkole współpracuje z Środowiskowym Domem Samopomocy, Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową Nr 2 i 4, Centrum Kultury, Przedszkolami 2, 3 i 4, PCPR, MOPS.

Placówka umożliwia również odbywanie praktyk pedagogicznych studentom oraz staży dla bezrobotnych z Urzędu Pracy.