wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 1

Nasi użytkownicy

W przedszkolu funkcjonuje pięć grup wiekowych dla dzieci od trzech do sześciu lat i jedna grupa mieszana w filii w Nowogrodzie.

- Grupa I - 3-4 latki
Wychowawczyniami są: p. Barbara Wiśniewska, p. Bożena Brzezicka

- Grupa II - 4 latki
Wychowawczyniami są: p. Agnieszka Dubaj, p. Anna Gomuła-Dobosz, p. dyr.Katarzyna Gańska

- Grupa III - 4-5 latki
Wychowawczyniami są: p.Irena Skoniecka, p. Anna Gomuła-Dobosz

- Grupa IV - 6 latki
Wychowawczyniami są: p. Urszula Pytka, p. Małgorzata Wawryszuk

- Grupa V - 5-6 latki - (5-godzinna)
Wychowawczyniami są: p. Barbara Wiśniewska, p. Maria Jaszuk

- Grupa VI - Nowogród - grupa mieszana
Wychowawczynią jest: p. Alicja Puchlerz

Łączna liczba dzieci w przedszkolu: 151