wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 1

Czym się zajmujemy

Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą, wspomaga indywidualny rozwój dziecka np. udzielając dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, współdziała i współpracuje z rodziną dzieci uczęszczających do przedszkola pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej, umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci staramy się w swojej pracy wykorzystywać elementy różnorodnych metod: Ruchu Rozwijającego W. Sherborna, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, kinezjologii edukacyjnej, gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogiki zabawy, K. Orffa.

Nasze przedszkole oferuje wiele zajęć dodatkowych dla dzieci prowadzonych przez instruktorów:
- zajęcia taneczne
- język angielski
- zajęcia rytmiczne
- zajęcia logopedyczne, psychologiczne
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Przedszkole organizuje wiele wycieczek, przedstawień teatralnych oraz zapraszamy do nas przedstawicieli różnych zawodów: policjant, górnik, lekarz, pielęgniarka.