wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 1

Sposoby załatwiania spraw

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć prawidłowo wypełniona kartę zgłoszenia dziecka i umowę w ustalonym terminie.

Dyrektor przedszkola udziela zainteresowanym informacji od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.