wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 1

Dni i godziny pracy jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 1 -
Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickej w Łęcznej jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.00.

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Przedszkola Przedszkole czynne jest od 6.00 - 17.00
od poniedziałku do piątku.
Dyrektor przedszkola udziela zainteresowanym informacji od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.