wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 2

Czym się zajmujemy

Pełnimy funkcję wychowawczo-opiekuńczo- edukacyjną.

Wychowujemy, wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.