wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 3

Nasi użytkownicy

...to dzieci i ich rodzice.

Rodzice są zobowiązani współpracować z przedszkolem w celu skutecznego oddziaływania wychowania na dziecko. Mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, zapoznania się z programem.

Dzieci mają wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.