wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 3

Czym się zajmujemy

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka, sprawuje opiekę odpowiednio do ich potrzeb, udziela pomocy, której celem jest wyrównywanie i korygowanie braków w przygotowaniu do nauki w szkole, współdziała z rodzicami, zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju dziecka.