wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 3

Godziny otwarcia

Przedszkole funkcjonuje cały rok od IX do VIII. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

Godz. pracy 6.00 - 17.00, od poniedziałku do piątku, w wolne soboty dyżur pełni jedno z przedszkoli.

Dyżur na cały rok szkolny ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.