wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 3

Sposoby załatwiania spraw

Sprawy związane z pobytem dzieci w przedszkolu załatwiane są na miejscu i określone na tablicy informacyjnej w przedszkolu, dotyczy to rekrutacji dzieci do przedszkola, wnoszenia opłat, godz. przyjęć interesantów oraz bieżącej działalności.