wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 3

Opłaty - ceny

Opłata za przedszkole jest uchwalana przez Radę Miasta Łęczna. Opłata stała - 88 zł za pierwsze dziecko z rodziny, 50 zł za drugie i 0 zł za trzecie z tej samej rodziny. Za wyżywienie 3 zł za każdy dzień faktycznej obecności.

Zapisy do Przedszkola: od 1 do 30 kwietnia.