wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 3

Dni i godziny pracy jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 3 -
6.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Przedszkola 6.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku