wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 4

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Przedszkole Publiczne Nr 4
Adres jednostki: 21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 13
Kod terytorialny GUS: 00016
NIP: 713-260-42-82
REGON: 432242792
Numer rachunku bankowego: 15 1020 3206 0000 8202 0006 4121
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Elżbieta Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Elżbieta Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2005-03-12
Data udostępnienia informacji: 2005-03-12

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Elżbieta Kowalczyk
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1998-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Licencjackie
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2005-01-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 25
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 22
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 1 501,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 2 296,00 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Urząd Miasta i Gminy w Łęcznej, Inspektor Oświaty i Wychowania - orzeczenie OW-5090/9/90 30.08.1990
Liczba zatrudnionych: 24
Średnie wynagrodzenie: 1.502,-
Przedmiot działania i kompetencje: opieka nad dziećmi, współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania dziecka, organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogiczej przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w szkole

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Elżbieta Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Elżbieta Kowalczyk
Data wytworzenia informacji 2005-03-12, 2005-03-13
Data udostępnienia informacji 2005-03-12, 2005-03-13