wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 4

Więcej o nas

W roku szkolnym 2004/2005 Przedszkole Publiczne nr 5 jest placówką 6-oddziałową. Mieści 3 oddziały 10-godzinne zbliżone wiekowo i 3 oddziały 5-godzinne dla dzieci 6-letnich (w tym 2 oddziały integracyjne).

Przedszkole dysponuje 5 salami zabaw, dużym hallem wykorzystywanym do zajęć dodatkowych, organizowanych uroczystości i imprez, kuchnią i zapleczem kuchennym, szatnią dla dzieci. Dzieci mają możliwość korzystania z obszernego ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Na wniosek rodziców przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe:

- rytmikę
- zajęcia taneczne
- język angielski
- gimnastykę korekcyjną
- religię
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne

Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą.
Nauczyciele realizują trzy wybrane przez siebie programy z listy MENiS, w grupie integracyjnej program autorski oraz własny przedszkola promującego zdrowie.

Wybrane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zainteresowań i zdolności oraz do warunków i wyposażenia przedszkola.

Nauczyciele wzbogacają swą pracę o nowe formy i metody, środki dydaktyczne aktywizujące dzieci do twórczego myślenia i działania.

Przedszkole organizuje imprezy (pożegnanie lata, andrzejki, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny), uroczystości (pasowanie 6-latka, Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka), wycieczki, kiermasze świąteczne, wernisaże prac plastycznych tematycznie związanych z porami roku.

Dzieci chętnie i dość licznie biorą udział w konkursach plastycznych, przeglądach piosenki dziecięcej organizowanych na szczeblu przedszkola, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim - zdobywają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Przedszkole wydaje gazetkę przedszkolną "Wesoła Piątka" (1x2 m-ce) dla dzieci i rodziców. Stałymi punktami w gazetce są: "Słowa od autorek", "Czytamy dzieciom", "Temat na piątkę", "Słowo od logopedy", "Bardzo ważna rzecz", W roku szkolnym 2004/2005 Przedszkole Publiczne nr 5 jest placówką 6-oddziałową. Mieści 3 oddziały 10-godzinne zbliżone wiekowo i 3 oddziały 5-godzinne dla dzieci 6-letnich (w tym 2 oddziały integracyjne).

Przedszkole dysponuje 5 salami zabaw, dużym hallem wykorzystywanym do zajęć dodatkowych, organizowanych uroczystości i imprez, kuchnią i zapleczem kuchennym, szatnią dla dzieci. Dzieci mają możliwość korzystania z obszernego ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Na wniosek rodziców przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe:

- rytmikę
- zajęcia taneczne
- język angielski
- gimnastykę korekcyjną
- religię
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne

Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą.
Nauczyciele realizują trzy wybrane przez siebie programy z listy MENiS, w grupie integracyjnej program autorski oraz własny przedszkola promującego zdrowie.

Wybrane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zainteresowań i zdolności oraz do warunków i wyposażenia przedszkola.

Nauczyciele wzbogacają swą pracę o nowe formy i metody, środki dydaktyczne aktywizujące dzieci do twórczego myślenia i działania.

Przedszkole organizuje imprezy (pożegnanie lata, andrzejki, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny), uroczystości (pasowanie 6-latka, Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka), wycieczki, kiermasze świąteczne, wernisaże prac plastycznych tematycznie związanych z porami roku.

Dzieci chętnie i dość licznie biorą udział w konkursach plastycznych, przeglądach piosenki dziecięcej organizowanych na szczeblu przedszkola, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim - zdobywają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Przedszkole wydaje gazetkę przedszkolną "Wesoła Piątka" (1x2 m-ce) dla dzieci i rodziców. Stałymi punktami w gazetce są: "Słowa od autorek", "Czytamy dzieciom", "Temat na piątkę", "Słowo od logopedy", "Bardzo ważna rzecz", W roku szkolnym 2004/2005 Przedszkole Publiczne nr 5 jest placówką 6-oddziałową. Mieści 3 oddziały 10-godzinne zbliżone wiekowo i 3 oddziały 5-godzinne dla dzieci 6-letnich (w tym 2 oddziały integracyjne).

Przedszkole dysponuje 5 salami zabaw, dużym hallem wykorzystywanym do zajęć dodatkowych, organizowanych uroczystości i imprez, kuchnią i zapleczem kuchennym, szatnią dla dzieci. Dzieci mają możliwość korzystania z obszernego ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Na wniosek rodziców przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe:

- rytmikę
- zajęcia taneczne
- język angielski
- gimnastykę korekcyjną
- religię
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne

Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą.
Nauczyciele realizują trzy wybrane przez siebie programy z listy MENiS, w grupie integracyjnej program autorski oraz własny przedszkola promującego zdrowie.

Wybrane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zainteresowań i zdolności oraz do warunków i wyposażenia przedszkola.

Nauczyciele wzbogacają swą pracę o nowe formy i metody, środki dydaktyczne aktywizujące dzieci do twórczego myślenia i działania.

Przedszkole organizuje imprezy (pożegnanie lata, andrzejki, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny), uroczystości (pasowanie 6-latka, Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka), wycieczki, kiermasze świąteczne, wernisaże prac plastycznych tematycznie związanych z porami roku.

Dzieci chętnie i dość licznie biorą udział w konkursach plastycznych, przeglądach piosenki dziecięcej organizowanych na szczeblu przedszkola, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim - zdobywają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Przedszkole wydaje gazetkę przedszkolną "Wesoła Piątka" (1x2 m-ce) dla dzieci i rodziców. Stałymi punktami w gazetce są: "Słowa od autorek", "Czytamy dzieciom", "Temat na piątkę", "Słowo od logopedy", "Bardzo ważna rzecz",