wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 4

Czym się zajmujemy

Zapewniamy opiekę, wychowanie i nauczanie dzieciom w wieku 3-6 lat w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Współdziałamy z dzieckiem; rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozwijamy wrażliwość moralną, estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, rozwijamy zainteresowania, kreatywność i twórcze myślenie, wprowadzamy w świat wartości uniwersalnych. Promujemy zdrowie, swój region.