wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 4

Opłaty - ceny

Zgodnie z uchwałą nr XXI/150/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004 r.:

1. stawka miesięczna opłaty za jedno miejsce w przedszkolu wynosi 88,00 zł

2. stawkę w wysokości 88,00 zł obniża się do kwoty 50,00 zł w przypadku korzystania z przedszkola przez drugie dziecko w rodzinie

3. stawkę, o której mowa w pkt. 1 i 2 zmniejsza się o 30% w przypadku10-dniowej ciągłej nieobecności dziecka w danym miesiącu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim

4. stawka dzienna opłat za korzystanie z wyżywienia:
- dla dzieci z grup 10-godzinnych wynosi 3,00 zł,
- dla dzieci z grup 5-godzinnych stawka za jeden obiad wynosi 2,70 zł

5. miesięczna stawka opłat za przygotowanie herbaty dla dzieci z grup 5-godzinnych wynosi 3,00 zł