wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 4

Szczegóły informacji:

Zasady naboru dzieci do przedszkola

Data: 2005-03-13
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Zasady naboru dzieci do przedszkola

1. Przedszkole przeprowadza nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co rok.
3. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w terminie 1-30 kwietnia prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.
4. Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor, na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.
5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-13
Data udostępnienia informacji 2005-03-13