wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Więcej o nas

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łęczna ul. Jaśminowa 4
2.Terenem działania Ośrodka jest gmina Łęczna
Cele i zadania
1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej :
a) zlecone gminie Łęczna w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę.
b) własne gminy Łęczna.
2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę Miejską w Łęcznej.