wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja ekonomiczno-finansowa
Nazwa skrócona: SEF
Symbol: SEF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Sekcji ekonomiczno-finansowej należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. opracowanie rocznego planu finansowego Ośrodka,
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 4. sporządzanie, przyjmowanie, kontrola, obieg i przechowywanie dokumentów    finansowych,
 5. terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz sprawozdań do GUS,
 6. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
 7. wprowadzanie dokumentów do programu finansowo-księgowego na konta analityczne i konta syntetyczne,
 8. sporządzanie przelewów dotyczących działalności Ośrodka,
 9. uzgadnianie sald z kontrahentami Ośrodka, ZUS, Urzędem Skarbowym,
 10. sporządzanie list płac dla pracowników Ośrodka oraz przygotowywanie i przesyłanie dokumentacji do ZUS,
 11. egzekwowanie należności Ośrodka,
 12. prowadzenie ewidencji analitycznej mienia Ośrodka,
 13. prowadzenie ewidencji księgowej dłużników alimentacyjnych i rozliczanie kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużników,
 14. rozliczanie kart drogowych.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20