wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Koordynator ds.komputeryzacji pomocy społecznej
Nazwa skrócona: INF
Symbol: INF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej należy w szczególności:

  1. nadzór nad sprawnością i legalnością systemu informatycznego i oprogramowania,
  2. administrowanie lokalną siecią komputerową, stroną internetową, BIP oraz systemami obsługującymi realizację zadań Ośrodka,
  3. określanie potrzeb zakupu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz modyfikacja posiadanego sprzętu,
  4. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zakupu sprzętu komputerowego, peryferyjnego, oprogramowania,
  5. zgłaszanie powstałych awarii sprzętu i mediów do firm zajmujących się ich usuwaniem i nadzorowanie ich usuwania,
  6. archiwizowanie zbiorów danych,
  7. dobór i wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych przetwarzanych w systemie informatycznym,
  8. prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom Ośrodka w zakresie podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20