wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Specjalista pracy socjalnej
Nazwa skrócona: SPS
Symbol: SPS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań specjalisty pracy socjalnej należy w szczególności:

  1. wprowadzanie danych zawartych w wywiadach środowiskowych do programu komputerowego „Pomost" oraz ich modyfikowanie,
  2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej,
  3. tworzenie planów wypłat w sprawach świadczeń z pomocy społecznej w programie komputerowym „Pomost”,
  4. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń z pomocy społecznej,
  5. prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń z pomocy społecznej,
  6. terminowe przygotowywanie sprawozdań,
  7. organizowanie pracy opiekunek: układanie grafików dla opiekunek, wypisywanie kart pracy, rozliczanie godzin pracy po zakończeniu miesiąca, opracowywanie zestawienia odpłatności za usługi opiekuńcze i przekazywanie Sekcji ekonomiczno- finansowej, interwencje,
  8. planowanie budżetu w części dotyczącej wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20