wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Kierowca samochodu osobowego - konserwator
Nazwa skrócona: KIER
Symbol: KIER
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań kierowcy samochodu osobowego - konserwatora należy w szczególności:

 1. dokonywanie przewozu pracowników Ośrodka w celach służbowych zgodnie
  z zaleceniami Dyrektora,
 2. utrzymywanie samochodu służbowego w stałej gotowości eksploatacyjnej,
 3. zabezpieczanie samochodu przed kradzieżą lub włamaniem,
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji samochodu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 5. terminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych samochodu,
 6. utrzymywanie czystości i porządku w samochodzie,
 7. wykonywanie drobnych prac malarskich, ślusarskich i stolarskich,
 8. doręczanie korespondencji urzędowej Ośrodka na terenie gminy Łęczna,
 9. udzielanie pierwszej pomocy pracownikom Ośrodka.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20