wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Czym się zajmujemy

ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania, ŚDS reprezentuje interesy osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Chcemy by prawa tej licznej grupy społecznej doświadczającej dyskryminacji ze strony społeczeństwa zostały przez nie uznane. Chcemy i dążymy do tego aby ludziom objętym leczeniem umożliwić godne życie i pracę. Chcemy wpłynąć na zmianę istniejącego stereotypu człowieka chorego psychicznie, błędnego i krzywdzącego. Chcemy być pomocni w codziennym życiu osoby chorej i jej rodziny.
OFERUJEMY:
* pomoc i wsparcie medyczne; * wsparcie psychologiczne; * terapię grupową i indywidualną; * terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, życia codziennego, umiejętności technicznych, teatralno-muzycznej, komputerowej
* zajęcia kulturalno-rekreacyjne
* zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata
* rehabilitację ruchową
* spotkania grup samopomocowych
* spotkania grup wsparcia
* spotkania rodzin

W PRACY DOMU OBOWIĄZUJĄ TAKIE ZASADY JAK:
* pełna akceptacja każdego człowieka takim jakim jest,
* wyrozumiałość, tolerancja dla odmienności poglądów.
* gotowość udzielania sobie wzajemnie wsparcia i pomocy
* organizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których cele i zadania są zbieżne z charakterem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.


NASZE PRACOWNIE:PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej - jaki i we wszystkich pozostałych - realizuje się zadania określone na spotkaniach Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego (są to spotkania wszystkich pracowników związanych z prowadzoną terapią, na których omawia się, określa i planuje cele oraz zadania do realizacji, uwzględniając potrzeby, możliwości i stan zdrowia poszczególnych uczestników). W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, a także treningi umiejętności potrzebnych i przydatnych szczególnie w życiu codziennym jak np.: umiejętność pomalowania mieszkania,