wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Procedura przyjęcia do ŚDS

Podstawą prawną do skorzystania z usług ŚDS jest decyzja administracyjna Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.

PROCEDURA PRZYJ CIA:
1. Złożenie przez kandydata podania do ŚDS
2. Ustalenie kontraktu z kandydatem na świadczenie usług
3. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowgo
4. Wydanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej (właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata)decyzji administracyjnej