wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Odpłatność

Zasady odpłatności za pobyt w ŚDS reguluje: Zarządzenie Nr 246 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad określających organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Treść zarządzenia znajduje się na "Tablicy ogłoszeń" w zakładce INFORMACJE