wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: "Jedno w nas serce bije..." - rozwój sieci aktywnego wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin na terenie Powiatu Łęczyńskiego
Rok wdrożenia: 2005
Jednostka wdrażająca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Grupa zadań: Komunikacja z mieszkańcami
Podgrupy zadań: Programy edukacji społecznej (programy, inicjatywy, mat.szkoleniowe)
Osoba prowadząca sprawę: Paweł Brodzisz
E-mail:: sdsinfo@go2.pl
Telefon / Fax: (81) 462-72-74
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
Bezpośrednimi adresatami zadania są:
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu sześciu gmin Powiatu Łęczyńskiego - Gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, Ludwin, Puchaczów, Cyców.
- osoby chore psychicznie i ich rodziny zrzeszone w grupach samopomocowych, samorządach uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w woj. lubelskim
- osoby chore psychicznie i ich rodziny nie zrzeszone
- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin z terenu woj. Lubelskiego

Powiat Łęczyński zamieszkuje 58 000 mieszkańców, z których 580 mieszkańców -osób chorych na chorobę psychiczną, wymaga pomocy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego (z danych WHO wynika, że 1% każdej populacji ma problemy ze zdrowiem psychicznym). Brak efektywnie działającego systemu pomocy, w którym uczestniczyć powinny instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, grupy samopomocy, przedsiębiorcy skutecznie powstrzymuje proces włączania osób chorych psychicznie do życia w społeczności. Ponadto powoduje pogłębiającą się samotność i izolację tej grupy mieszkańców Stowarzyszenie posiada dokumentację badawczą, analizy, dane dotyczące problemu wykonane na przestrzeni 8 lat działalności. Wynika z nich ,że proces dyskryminacji i samotności osób chorych psychicznie i ich rodzin pogłębia się, także ze względu na brak współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tej grupy społecznej.

Problem dotyczy:
- niewystarczającej wiedzy o istocie choroby psychicznej, umiejętności kontaktu z osobą chorą ze strony pracowników administracji publicznej, biznesu, niezrozumienia potrzeb osób chorych i ich rodzin, co powoduje pogłębiające się zjawisko izolacji i dyskryminacji tej grupy osób, pogłębiające się zjawisko samotności osób chorych psychicznie.
- niewystarczającej aktywności, bezradności osób chorych psychicznie i ich rodzin w podejmowaniu działań skierowanych na zmianę wizerunku stworzonego głównie przez środki masoweBezpośrednimi adresatami zadania są:
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu sześciu gmin Powiatu Łęczyńskiego - Gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, Ludwin, Puchaczów, Cyców.
- osoby chore psychicznie i ich rodziny zrzeszone w grupach samopomocowych, samorządach uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w woj. lubelskim
- osoby chore psychicznie i ich rodziny nie zrzeszone
- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin z terenu woj. Lubelskiego

Powiat Łęczyński zamieszkuje 58 000 mieszkańców, z których 580 mieszkańców -osób chorych na chorobę psychiczną, wymaga pomocy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego (z danych WHO wynika, że 1% każdej populacji ma problemy ze zdrowiem psychicznym). Brak efektywnie działającego systemu pomocy, w którym uczestniczyć powinny instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, grupy samopomocy, przedsiębiorcy skutecznie powstrzymuje proces włączania osób chorych psychicznie do życia w społeczności. Ponadto powoduje pogłębiającą się samotność i izolację tej grupy mieszkańców Stowarzyszenie posiada dokumentację badawczą, analizy, dane dotyczące problemu wykonane na przestrzeni 8 lat działalności. Wynika z nich ,że proces dyskryminacji i samotności osób chorych psychicznie i ich rodzin pogłębia się, także ze względu na brak współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tej grupy społecznej.

Problem dotyczy:
- niewystarczającej wiedzy o istocie choroby psychicznej, umiejętności kontaktu z osobą chorą ze strony pracowników administracji publicznej, biznesu, niezrozumienia potrzeb osób chorych i ich rodzin, co powoduje pogłębiające się zjawisko izolacji i dyskryminacji tej grupy osób, pogłębiające się zjawisko samotności osób chorych psychicznie.
- niewystarczającej aktywności, bezradności osób chorych psychicznie i ich rodzin w podejmowaniu działań skierowanych na zmianę wizerunku stworzonego głównie przez środki masoweBezpośrednimi adresatami zadania są:
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu sześciu gmin Powiatu Łęczyńskiego - Gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, Ludwin, Puchaczów, Cyców.
- osoby chore psychicznie i ich rodziny zrzeszone w grupach samopomocowych, samorządach uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w woj. lubelskim
- osoby chore psychicznie i ich rodziny nie zrzeszone
- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin z terenu woj. Lubelskiego

Powiat Łęczyński zamieszkuje 58 000 mieszkańców, z których 580 mieszkańców -osób chorych na chorobę psychiczną, wymaga pomocy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego (z danych WHO wynika, że 1% każdej populacji ma problemy ze zdrowiem psychicznym). Brak efektywnie działającego systemu pomocy, w którym uczestniczyć powinny instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, grupy samopomocy, przedsiębiorcy skutecznie powstrzymuje proces włączania osób chorych psychicznie do życia w społeczności. Ponadto powoduje pogłębiającą się samotność i izolację tej grupy mieszkańców Stowarzyszenie posiada dokumentację badawczą, analizy, dane dotyczące problemu wykonane na przestrzeni 8 lat działalności. Wynika z nich ,że proces dyskryminacji i samotności osób chorych psychicznie i ich rodzin pogłębia się, także ze względu na brak współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tej grupy społecznej.

Problem dotyczy:
- niewystarczającej wiedzy o istocie choroby psychicznej, umiejętności kontaktu z osobą chorą ze strony pracowników administracji publicznej, biznesu, niezrozumienia potrzeb osób chorych i ich rodzin, co powoduje pogłębiające się zjawisko izolacji i dyskryminacji tej grupy osób, pogłębiające się zjawisko samotności osób chorych psychicznie.
- niewystarczającej aktywności, bezradności osób chorych psychicznie i ich rodzin w podejmowaniu działań skierowanych na zmianę wizerunku stworzonego głównie przez środki masoweBezpośrednimi adresatami zadania są:
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu sześciu gmin Powiatu Łęczyńskiego - Gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, Ludwin, Puchaczów, Cyców.
- osoby chore psychicznie i ich rodziny zrzeszone w grupach samopomocowych, samorządach uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w woj. lubelskim
- osoby chore psychicznie i ich rodziny nie zrzeszone
- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin z terenu woj. Lubelskiego

Powiat Łęczyński zamieszkuje 58 000 mieszkańców, z których 580 mieszkańców -osób chorych na chorobę psychiczną, wymaga pomocy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego (z danych WHO wynika, że 1% każdej populacji ma problemy ze zdrowiem psychicznym). Brak efektywnie działającego systemu pomocy, w którym uczestniczyć powinny instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, grupy samopomocy, przedsiębiorcy skutecznie powstrzymuje proces włączania osób chorych psychicznie do życia w społeczności. Ponadto powoduje pogłębiającą się samotność i izolację tej grupy mieszkańców Stowarzyszenie posiada dokumentację badawczą, analizy, dane dotyczące problemu wykonane na przestrzeni 8 lat działalności. Wynika z nich ,że proces dyskryminacji i samotności osób chorych psychicznie i ich rodzin pogłębia się, także ze względu na brak współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tej grupy społecznej.

Problem dotyczy:
- niewystarczającej wiedzy o istocie choroby psychicznej, umiejętności kontaktu z osobą chorą ze strony pracowników administracji publicznej, biznesu, niezrozumienia potrzeb osób chorych i ich rodzin, co powoduje pogłębiające się zjawisko izolacji i dyskryminacji tej grupy osób, pogłębiające się zjawisko samotności osób chorych psychicznie.
- niewystarczającej aktywności, bezradności osób chorych psychicznie i ich rodzin w podejmowaniu działań skierowanych na zmianę wizerunku stworzonego głównie przez środki masowe

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-08-31
Data udostępnienia informacji 2005-08-31