wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej - wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy
Rok wdrożenia: 2005
Jednostka wdrażająca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Grupa zadań: Komunikacja z mieszkańcami
Podgrupy zadań: Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
Osoba prowadząca sprawę: Bożena Kędra
E-mail:: sdsinfo@go2.pl
Telefon / Fax: (81) 462-72-74
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
Przemoc w rodzinie, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną przez jednego z jej członków to sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia psychicznego ofiar przemocy. Są one zastraszone, mają niskie poczucie własnej wartości, są skazane na łaskę i niełaskę oprawcy. Często ofiary boją się i wstydzą zawiadomić o problemie policję, czują się bezradne i często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Na tę bierność ma wpływ fakt, że w społeczności lokalnej brakuje mocnych więzi społecznych, a problem przemocy w rodzinie jest nadal tematem tabu. Stanowi to mimowolne przyzwolenie na dalsze znęcanie się nad rodziną oraz poczucie bezkarności u sprawców.

Obecny projekt stanowi uzupełnienie podejmowanych przez organizację działań, takich jak projekt "Pokonać osamotnienie - budowanie kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób w kryzysie" (adresatami projektu były osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, rezultatem projektu była pomoc adekwatna do sytuacji kryzysowych, wzrost świadomości społecznej w zakresie pomocy instytucjonalnej w sytuacjach kryzysowych) oraz "Skoordynowany system wsparcia mający na celu działania zapobiegawcze w stosunku do osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego" (rezultatem tego projektu było powstanie Zespołów Interdyscyplinarnych w każdej gminie powiatu łęczyńskiego, których zadaniem jest interdyscyplinarne wsparcie osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego). Obecny projekt będzie realizowany w oparciu o istniejące już Zespoły Interdyscyplinarne, działające przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w każdej gminie powiatu łęczyńskiego oraz Klub Środowiskowy - nieformalną społeczną koalicję organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli mieszkańców (powstanie Klubu Środowiskowego jest rezultatem projektu "Działaj lokalnie", zrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie w 2001/2002 r.). Z pewnością umożliwi to dotarcie do szerszego grona kobiet oraz zachęci je do aktywności w rozwiązywaniu problemów, jak rPrzemoc w rodzinie, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną przez jednego z jej członków to sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia psychicznego ofiar przemocy. Są one zastraszone, mają niskie poczucie własnej wartości, są skazane na łaskę i niełaskę oprawcy. Często ofiary boją się i wstydzą zawiadomić o problemie policję, czują się bezradne i często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Na tę bierność ma wpływ fakt, że w społeczności lokalnej brakuje mocnych więzi społecznych, a problem przemocy w rodzinie jest nadal tematem tabu. Stanowi to mimowolne przyzwolenie na dalsze znęcanie się nad rodziną oraz poczucie bezkarności u sprawców.

Obecny projekt stanowi uzupełnienie podejmowanych przez organizację działań, takich jak projekt "Pokonać osamotnienie - budowanie kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób w kryzysie" (adresatami projektu były osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, rezultatem projektu była pomoc adekwatna do sytuacji kryzysowych, wzrost świadomości społecznej w zakresie pomocy instytucjonalnej w sytuacjach kryzysowych) oraz "Skoordynowany system wsparcia mający na celu działania zapobiegawcze w stosunku do osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego" (rezultatem tego projektu było powstanie Zespołów Interdyscyplinarnych w każdej gminie powiatu łęczyńskiego, których zadaniem jest interdyscyplinarne wsparcie osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego). Obecny projekt będzie realizowany w oparciu o istniejące już Zespoły Interdyscyplinarne, działające przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w każdej gminie powiatu łęczyńskiego oraz Klub Środowiskowy - nieformalną społeczną koalicję organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli mieszkańców (powstanie Klubu Środowiskowego jest rezultatem projektu "Działaj lokalnie", zrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie w 2001/2002 r.). Z pewnością umożliwi to dotarcie do szerszego grona kobiet oraz zachęci je do aktywności w rozwiązywaniu problemów, jak rPrzemoc w rodzinie, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną przez jednego z jej członków to sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia psychicznego ofiar przemocy. Są one zastraszone, mają niskie poczucie własnej wartości, są skazane na łaskę i niełaskę oprawcy. Często ofiary boją się i wstydzą zawiadomić o problemie policję, czują się bezradne i często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Na tę bierność ma wpływ fakt, że w społeczności lokalnej brakuje mocnych więzi społecznych, a problem przemocy w rodzinie jest nadal tematem tabu. Stanowi to mimowolne przyzwolenie na dalsze znęcanie się nad rodziną oraz poczucie bezkarności u sprawców.

Obecny projekt stanowi uzupełnienie podejmowanych przez organizację działań, takich jak projekt "Pokonać osamotnienie - budowanie kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób w kryzysie" (adresatami projektu były osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, rezultatem projektu była pomoc adekwatna do sytuacji kryzysowych, wzrost świadomości społecznej w zakresie pomocy instytucjonalnej w sytuacjach kryzysowych) oraz "Skoordynowany system wsparcia mający na celu działania zapobiegawcze w stosunku do osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego" (rezultatem tego projektu było powstanie Zespołów Interdyscyplinarnych w każdej gminie powiatu łęczyńskiego, których zadaniem jest interdyscyplinarne wsparcie osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego). Obecny projekt będzie realizowany w oparciu o istniejące już Zespoły Interdyscyplinarne, działające przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w każdej gminie powiatu łęczyńskiego oraz Klub Środowiskowy - nieformalną społeczną koalicję organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli mieszkańców (powstanie Klubu Środowiskowego jest rezultatem projektu "Działaj lokalnie", zrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie w 2001/2002 r.). Z pewnością umożliwi to dotarcie do szerszego grona kobiet oraz zachęci je do aktywności w rozwiązywaniu problemów, jak r

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-08-31
Data udostępnienia informacji 2005-08-31