wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: "Być albo nie być..."
Rok wdrożenia: 2003
Jednostka wdrażająca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Grupa zadań: Komunikacja z mieszkańcami
Podgrupy zadań: Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
Osoba prowadząca sprawę: Anna Płoszaj
E-mail:: sdsinfo@go2.pl
Telefon / Fax: (81) 462-72-74
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
Reprezentanci łęczyńskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli Rady Rodziców 5 placówek oświatowych, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, przedstawicieli Rady Miasta, Centrum Kultury, placówek oświatowych, bibliotek, samorządów szkolnych, organizacji młodzieżowych zawiązało w 2001 roku koalicję pod nazwą Klub Środowiskowy.

Na bazie lokalnych organizacji i instytucji, bez potrzeby tworzenia nowej instytucji, wykorzystując własny potencjał twórczy i zasoby członków Klubu wspólnie opracowaliśmy strategię zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w naszym mieście. Powyższe działania realizowaliśmy przystępując do projektu "Działaj lokalnie" zrealizowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego".
Najważniejszym elementem zawiązanej koalicji jest wspólne pozytywne doświadczenie organizacji pozarządowych i samorządu, wynikające z realizacji wymienionego wyżej zadania. Chcemy dalej razem współpracować.

Dostrzegamy potrzebę i konieczność rozwijania współpracy z samorządem poprzez stworzenie przejrzystych i stabilnych zasad współpracy, których brak wpływa niekorzystnie na komunikację pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem. W tym celu wspólnie opracujemy zasady współpracy oraz Regulamin Wspierania Organizacji Pozarządowych. Otwartość i kreatywność władz samorządowych na współpracę z Klubem Środowiskowym wykorzystamy wprowadzając do stałych komisji Rady Miejskiej, naszych ekspertów oraz liderów organizacji młodzieżowych. Będziemy na bieżąco współpracować w rozwiązywaniu problemów oraz czuwać nad przejrzystością pracy samorządu.

Wykorzystamy doświadczenie innych organizacji, które w swoim środowisku osiągnęły sukces we współpracy z samorządem i chętnie podzielą się. Odbędziemy podróż studyjną do Kwidzyna, którą połączymy ze szkoleniem.
Niewątpliwie współpraca z wyjątkowym i odpowiedzialnym partnerem jakim jest Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa" jest dużym atutem gwarantującym powodzenie w realizacjiReprezentanci łęczyńskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli Rady Rodziców 5 placówek oświatowych, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, przedstawicieli Rady Miasta, Centrum Kultury, placówek oświatowych, bibliotek, samorządów szkolnych, organizacji młodzieżowych zawiązało w 2001 roku koalicję pod nazwą Klub Środowiskowy.

Na bazie lokalnych organizacji i instytucji, bez potrzeby tworzenia nowej instytucji, wykorzystując własny potencjał twórczy i zasoby członków Klubu wspólnie opracowaliśmy strategię zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w naszym mieście. Powyższe działania realizowaliśmy przystępując do projektu "Działaj lokalnie" zrealizowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego".
Najważniejszym elementem zawiązanej koalicji jest wspólne pozytywne doświadczenie organizacji pozarządowych i samorządu, wynikające z realizacji wymienionego wyżej zadania. Chcemy dalej razem współpracować.

Dostrzegamy potrzebę i konieczność rozwijania współpracy z samorządem poprzez stworzenie przejrzystych i stabilnych zasad współpracy, których brak wpływa niekorzystnie na komunikację pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem. W tym celu wspólnie opracujemy zasady współpracy oraz Regulamin Wspierania Organizacji Pozarządowych. Otwartość i kreatywność władz samorządowych na współpracę z Klubem Środowiskowym wykorzystamy wprowadzając do stałych komisji Rady Miejskiej, naszych ekspertów oraz liderów organizacji młodzieżowych. Będziemy na bieżąco współpracować w rozwiązywaniu problemów oraz czuwać nad przejrzystością pracy samorządu.

Wykorzystamy doświadczenie innych organizacji, które w swoim środowisku osiągnęły sukces we współpracy z samorządem i chętnie podzielą się. Odbędziemy podróż studyjną do Kwidzyna, którą połączymy ze szkoleniem.
Niewątpliwie współpraca z wyjątkowym i odpowiedzialnym partnerem jakim jest Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa" jest dużym atutem gwarantującym powodzenie w realizacjiReprezentanci łęczyńskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli Rady Rodziców 5 placówek oświatowych, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, przedstawicieli Rady Miasta, Centrum Kultury, placówek oświatowych, bibliotek, samorządów szkolnych, organizacji młodzieżowych zawiązało w 2001 roku koalicję pod nazwą Klub Środowiskowy.

Na bazie lokalnych organizacji i instytucji, bez potrzeby tworzenia nowej instytucji, wykorzystując własny potencjał twórczy i zasoby członków Klubu wspólnie opracowaliśmy strategię zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w naszym mieście. Powyższe działania realizowaliśmy przystępując do projektu "Działaj lokalnie" zrealizowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego".
Najważniejszym elementem zawiązanej koalicji jest wspólne pozytywne doświadczenie organizacji pozarządowych i samorządu, wynikające z realizacji wymienionego wyżej zadania. Chcemy dalej razem współpracować.

Dostrzegamy potrzebę i konieczność rozwijania współpracy z samorządem poprzez stworzenie przejrzystych i stabilnych zasad współpracy, których brak wpływa niekorzystnie na komunikację pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem. W tym celu wspólnie opracujemy zasady współpracy oraz Regulamin Wspierania Organizacji Pozarządowych. Otwartość i kreatywność władz samorządowych na współpracę z Klubem Środowiskowym wykorzystamy wprowadzając do stałych komisji Rady Miejskiej, naszych ekspertów oraz liderów organizacji młodzieżowych. Będziemy na bieżąco współpracować w rozwiązywaniu problemów oraz czuwać nad przejrzystością pracy samorządu.

Wykorzystamy doświadczenie innych organizacji, które w swoim środowisku osiągnęły sukces we współpracy z samorządem i chętnie podzielą się. Odbędziemy podróż studyjną do Kwidzyna, którą połączymy ze szkoleniem.
Niewątpliwie współpraca z wyjątkowym i odpowiedzialnym partnerem jakim jest Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa" jest dużym atutem gwarantującym powodzenie w realizacji

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-08-31
Data udostępnienia informacji 2005-08-31