wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Biennale Sztuk Teatralnych
Rok wdrożenia: 2002
Jednostka wdrażająca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Grupa zadań: Kultura, sport, turystyka
Podgrupy zadań: Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną, sport i rekreację
Osoba prowadząca sprawę: Tomasz Gładosz
E-mail::
Telefon / Fax: (81)462-72-74
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
W wyniku realizacji programu Działaj Lokalnie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstał w lutym 2001roku integracyjny zespół teatralny "Teatr Prawd Dziwnych". Jego uczestnikami są wolontariusze, tj. uczniowie szkół średnich, studenci, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zespół przygotował i wystawił sztukę pt. "Weronika" na podstawie powieści Paulo Coelho. Pomimo zakończonej realizacji projektu, Teatr funkcjonuje i przygotowuje nowe spektakle.
Bogaci w doświadczenia, zdobyte podczas wspólnej pracy, chcemy dzielić się nimi z podobnymi grupami istniejącymi przy organizacjach, domach kultury, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Razem z partnerami projektu, tj. Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Kultury w Łęcznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milejowie organizujemy po raz pierwszy Biennale Sztuk Teatralnych. Wierzymy, że uda nam się nawiązać ścisłą współpracę z innymi teatrami integracyjnymi działającymi w województwie lubelskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

Cele projektu

1. Zaprezentowanie dokonań artystycznych integracyjnych zespołów teatralnych.

2. Zintegrowanie środowiska osób pracujących na rzecz niepełnosprawnych psychicznie.

3. Zachęcenie twórców teatru do dzielenia się warsztatem aktorskim z osobami chorymi psychicznie

4. Zwiększenie zainteresowania władz lokalnych działalnością zespołów integracyjnych.

Spodziewane efekty
- stworzenie internetowej bazy danych o zespołach integracyjnych na nowej stronie internetowej "Teatry Integracyjne"
- udoskonalenie warsztatu aktorskiego uczestników Biennale
- zainicjowanie grupy samopomocowej dla osób pracujących z niepełnosprawnymi
- wpisanie Biennale Sztuk Teatralnych do kalendarza krajowych imprez kulturalnych
- promocja Powiatu Łęczyńskiego w kraju
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
- wW wyniku realizacji programu Działaj Lokalnie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstał w lutym 2001roku integracyjny zespół teatralny "Teatr Prawd Dziwnych". Jego uczestnikami są wolontariusze, tj. uczniowie szkół średnich, studenci, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zespół przygotował i wystawił sztukę pt. "Weronika" na podstawie powieści Paulo Coelho. Pomimo zakończonej realizacji projektu, Teatr funkcjonuje i przygotowuje nowe spektakle.
Bogaci w doświadczenia, zdobyte podczas wspólnej pracy, chcemy dzielić się nimi z podobnymi grupami istniejącymi przy organizacjach, domach kultury, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Razem z partnerami projektu, tj. Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Kultury w Łęcznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milejowie organizujemy po raz pierwszy Biennale Sztuk Teatralnych. Wierzymy, że uda nam się nawiązać ścisłą współpracę z innymi teatrami integracyjnymi działającymi w województwie lubelskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

Cele projektu

1. Zaprezentowanie dokonań artystycznych integracyjnych zespołów teatralnych.

2. Zintegrowanie środowiska osób pracujących na rzecz niepełnosprawnych psychicznie.

3. Zachęcenie twórców teatru do dzielenia się warsztatem aktorskim z osobami chorymi psychicznie

4. Zwiększenie zainteresowania władz lokalnych działalnością zespołów integracyjnych.

Spodziewane efekty
- stworzenie internetowej bazy danych o zespołach integracyjnych na nowej stronie internetowej "Teatry Integracyjne"
- udoskonalenie warsztatu aktorskiego uczestników Biennale
- zainicjowanie grupy samopomocowej dla osób pracujących z niepełnosprawnymi
- wpisanie Biennale Sztuk Teatralnych do kalendarza krajowych imprez kulturalnych
- promocja Powiatu Łęczyńskiego w kraju
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
- wW wyniku realizacji programu Działaj Lokalnie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstał w lutym 2001roku integracyjny zespół teatralny "Teatr Prawd Dziwnych". Jego uczestnikami są wolontariusze, tj. uczniowie szkół średnich, studenci, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zespół przygotował i wystawił sztukę pt. "Weronika" na podstawie powieści Paulo Coelho. Pomimo zakończonej realizacji projektu, Teatr funkcjonuje i przygotowuje nowe spektakle.
Bogaci w doświadczenia, zdobyte podczas wspólnej pracy, chcemy dzielić się nimi z podobnymi grupami istniejącymi przy organizacjach, domach kultury, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Razem z partnerami projektu, tj. Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Kultury w Łęcznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milejowie organizujemy po raz pierwszy Biennale Sztuk Teatralnych. Wierzymy, że uda nam się nawiązać ścisłą współpracę z innymi teatrami integracyjnymi działającymi w województwie lubelskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

Cele projektu

1. Zaprezentowanie dokonań artystycznych integracyjnych zespołów teatralnych.

2. Zintegrowanie środowiska osób pracujących na rzecz niepełnosprawnych psychicznie.

3. Zachęcenie twórców teatru do dzielenia się warsztatem aktorskim z osobami chorymi psychicznie

4. Zwiększenie zainteresowania władz lokalnych działalnością zespołów integracyjnych.

Spodziewane efekty
- stworzenie internetowej bazy danych o zespołach integracyjnych na nowej stronie internetowej "Teatry Integracyjne"
- udoskonalenie warsztatu aktorskiego uczestników Biennale
- zainicjowanie grupy samopomocowej dla osób pracujących z niepełnosprawnymi
- wpisanie Biennale Sztuk Teatralnych do kalendarza krajowych imprez kulturalnych
- promocja Powiatu Łęczyńskiego w kraju
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
- w

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-08-31
Data udostępnienia informacji 2005-08-31